Alla fördelar med motorvärmare

En motorvärmare värmer upp bilens motor i förväg, vilket gör att den snabbare kommer upp i rätt arbetstemperatur. Det ger bättre bränsleekonomi, minskat motorslitage, mindre avgasutsläpp och en snabbare uppvärmd kupé.

En elektrisk motorvärmare har energieffektiva fördelar när temperaturen är under 10 grader. Men, det finns saker att tänka på. Bland annat behöver du ha koll på utomhustemperaturen och tiden som motorvärmaren är inkopplad, annars kan elkostnaden äta upp bränslebesparingen.

Elektrisk motorvärmare

Det finns olika typer av elektriska motorvärmare:

 • Block- och slangvärmare fungerar genom att värma upp kylvätskan direkt.
 • En kontaktvärmare värmer indirekt upp vattnet/oljan från utsidan på motorblocket eller oljetråget.

Att värma vattnet direkt är mer effektivt än att värma utifrån. Temperaturen stiger långsammare med kontaktvärmaren, men en positiv följdverkan är att oljan värms mer.

På dagens moderna bilar är det inte alltid möjligt att montera en värmare i kylvätskan på grund av motorns konstruktion, därför blir kontaktvärmare allt vanligare. Fördelen är att de är enklare att montera då kylarvätskan inte behöver tömmas ur.

Fördelar:

 • Överkomlig kostnad till äldre bilmodeller. En motorvärmare kostar runt 2.000 kronor.
 • Kan kompletteras med ett grenuttag och en kupévärmare för ökad bekvämlighet och imfria rutor för ökad säkerhet.
 • Tillverkare erbjuder total styrning från din Android- eller iPhone-telefon med en app.
 • Bränsleekonomiskt.
 • Minskar motorslitaget.
 • Snällare mot miljön.

Kupévärmare

En kupévärmare värmer upp kupén genom att blåsa ut varm luft, och är bra både för komforten och ur ett säkerhetsperspektiv. Det blir varmt i bilen och man slipper skrapa rutorna, dessutom immar rutorna inte igen under färd. Tänk på att större bilar behöver en värmare med högre effekt, jämfört med mindre bilmodeller. Montera värmaren så att luften kan cirkulera fritt i kupén.

Ett minus med kupévärmare är att de ofta drar dubbelt så mycket ström som motorvärmare.

LITEN GUIDE – MOTORVÄRMAREN PÅ…

Det finns två aspekter att väga in när man ska slå igång motorvärmaren, dels vad som är bäst för miljön och dels vad som är bäst för bilens motor. Med en timer kan du enkelt ange när värmaren ska gå igång, och kan på så sätt kontrollera uppvärmningstiden och minska elförbrukningen. Elkostnaden för någon timmes drifttid vintertid, och en halvtimme under vår och höst, motsvarar ungefär besparingen av lägre bensinförbrukning.

Med andra ord: Användning av motorvärmare är väl motiverad, förutsatt att inkopplingstiden regleras efter utomhustemperaturen. En tumregel kan vara att sluta använda motorvärmaren när termometern visar över tio plusgrader.

Hur lång tid behöver värmaren vara igång?

Vid 0°C 1 timme
–10°C 1 timme*
–20°C 1,5 timme*

*Enligt miljörekommendation.

7 effektiva tips…

 1. Motorvärmare och anslutningskontakt bör monteras av en fackman. Speciellt på nyare bilmodeller.
 2. Kontrollera att motorvärmaren är CE-märkt, det visar att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.
 3. Locket till intaget på bilen ska alltid vara stängt och hålla helt tätt efter att anslutningssladden tagits bort. Locket till uttaget bör även ha ett petskydd som håller tätt.
 4. Förvara anslutningssladden torrt när den inte används.
 5. Ha som rutin att kontrollera uttag, sladd och stickpropp med jämna mellanrum, så att de inte är skadade.
 6. Motorvärmaren bör vara ansluten via en jordfelsbrytare, vilken snabbt bryter strömmen om fel uppstår.
 7. Anslutningssladden får aldrig klämmas fast i bilens fönster eller dörr. Då finns risk att bilen blir strömförande.
Postat Nov 7, 2017 av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.

Relaterade artiklar